Indslag fra Radio24syv: Håndboldens oprindelse i Danmark i 1907

I disse dage fejrer det tyske håndboldforbund deres opfindelse af håndboldspillet for 100 år siden. Det er sket med en weekend med landskampe i Magdeburg og Berlin, med besøg fra EHF og IHF og med en timelang dokumentar på ARD.

Men at tyskerne skulle være spillets opfindere, har vi svært ved at tilslutte os. I virkeligheden kom tyskerne ca. ti år for sent. På den tyske Wikipedia nævnes Holger Nielsen såmænd også, men alligevel har det tyske håndboldforbund taget spillet til sig som sin egen opfindelse.

Den lille fejde tog kulturprogrammet AK 24syv på Radio24syv op i dag, og Thomas Ladegaard var med og fortalte om spillets danske oprindelse. Hør udsendelsen her:

Afspil indslaget i playeren her.

Spillets danske oprindelse

Så her er et kort afsnit fra Bolsjedrenge og jernhårde ladies om spillets danske opfindelse.

Der skulle to danske lærere til for at sætte det moderne spil i system. Normalt tillægges lærer og oberstløjtnant Holger Nielsen fra Ordrup ved København æren for opfindelsen af håndbold. I hvert fald var det ham, der som den første i 1906 kunne udgive et regelsæt for håndbold, ligesom det i øvrigt var ham, der i 1932 opfandt den verdensberømte Holger Nielsen-metode til kunstigt åndedræt. Nielsen var på mange måder en alsidig mand. Ved de første olympiske lege i 1896 blev han en af de danske helte, da han vandt sølv i sabelfægtning og bronze i pistolskydning. Den initiativrige og fremsynede Holger Nielsen var lærer på Ordrup latin- og Realskole, og i 1898 tilrettelagde han for eleverne:

”… et Spil med hænderne, Haandbold, som kunde spilles på en mindre Plads, f. Eks. I en Skolegaard.”

Men allerede året før havde en anden lærer i Nyborg spillet håndbold med sine elever. Rasmus Nicolaj Ernst var 24 år gammel, og var næsten nyansat på Borger- og Kommuneskolen i Nyborg, da han i 1897 begyndte at spille et helt nyt spil med sine elever. Han kaldte det håndbold. To forskellige steder i landet og næsten samtidig blev spillet født, og der skulle ikke gå længe, før de to pionerer mødte hinanden. I 1905 flyttede Ernst nemlig til sundbyen Helsingør, hvor han fik ansættelse på Helsingør Højere Almenskole. Med det samme tog han fat på håndbolden på den nye skole, og lagde dermed grunden til den senere så berømmede håndboldkultur i Helsingør.

De to håndboldpionerer boede nu tæt på hinanden i det nordsjællandske, og det var derfor helt naturligt, at de to skoler skulle mødes i den første registrerede håndboldkamp. Den fandt sted i 1907 i Helsingør, og kampen blev et godt eksempel på, at der endnu ikke var helt klarhed om reglerne. Rasmus Nicolai Ernst skrev om kampen i sin dagbog:

”I 1907 modtog Skolen en udfordring fra Ordrup til en Haandboldkamp. Helsingør og Ordrup var vist paa det Tidspunkt de eneste Skoler, der spillede Haandbold. Holger Nielsen, Ordrup, havde lavet nogle regler, som vi her ved Skolen ikke kendte, vi spillede efter Regler, som jeg havde lavet i Nyborg allerede 1897-98. Kampen blev et frygteligt Nederlag for Helsingør 21-0”.

Fotos: DIF

Leave A Comment

%d bloggers like this: