En ny værdighed – korte tanker efter 50-året for Mordet på JFK

Dealey Plaza 22 november 2013

Et par overvejelser efter 50-året for mordet på John F. Kennedy fra forfatter Thomas Ladegaard.

I november 2013 blev mordet på John F. Kennedy markeret ved mindehøjtideligheder overalt i verden. Højtidelighederne indvarslede lykkeligvis en ny vending i det kollektive syn på præsidenten og på begivenhederne i Dallas i 1963.

Hvor der i de seneste tyve år har raset en sand pandemi af vildere og vildere konspirationsteorier, synes der at have indsneget sig en ny og mere nøgtern værdighed ind i hele sagen op mod 50-året. Og hvor der i samme tidsrum har raset en kamp om præsident Kennedys eftermæle, synes der også dér at have indsneget sig en ny og mere nøgtern vurdering.

Mordets fascinationskraft har så sandelig ikke fortaget sig med tiden. Men det er heldigvis blevet sådan, at der både i USA og herhjemme er sket en udvikling i måden at betragte sagen. Herhjemme gik BT dog helt nye veje, da de med en dansk øjenlæge simpelthen hævdede at have løst mordgåden. Men som en dansk, legendarisk journalist fortalte mig, så er BT jo også avisen, der tidligere har hævdet at have løst kræftens gåde! Den fjollede historie fik heldigvis lov at stå for sig selv. 

I USA vakte det stor opstandelse i konspirationsmiljøet, at man på Dealey Plaza valgte at afholde et arrangement med begrænset adgang for den store skare af konspirationsfolket, der højlydt har belejret Dealey Plaza. I regnen på pladsen i Dallas gav det rigtig god mening. Forhåbentlig markerede 50-årsdagen en ny vending i måden, vi betragter og omtaler sagen. Mere nøgternt. Mere værdigt.

Mindehøjtidelighed i Washington

Leave A Comment

%d bloggers like this: