Øjenlægen og BT – en kort kommentar om ‘nye’ beviser for konspiration i Dallas

I fredags valgte BT at køre en stor solo-historie om den danske øjenlæge Jens Mohr Thygesen, der har gjort, hvad ingen anden har formået og løst sagen om mordet på præsident Kennedy. En på alle måder sensationel og spændende udvikling i den 50 år gamle mordsag. Såfremt Thygesen har ret, er sagen simpelthen løst af en øjenlæge fra Hellerup.

1398166_600228306691939_1225422729_o

Det var BT’s journalist Susanne Johansson, der kørte historien fredag. Men hun var tydeligvis ikke helt tilfreds med den modtagelse hendes sensationelle historie fik. Hun skriver i dag: “Nogle afviste hånligt hans teori, andre kaldte den en gammel nyhed. De fleste var fascinerede.”

Som forfatter til bogen “Mordet på JFK” havde jeg egentlig tænkt mig helt at lade denne sensation ligge. Hvis Thygesen har gjort en helt ny opdagelse, er det da fantastisk for sagen. Og Susanne Johansson har helt ret i, at afvisningen af Thygesen opdagelse meget nemt kan fremstå hånlig og som et utimeligt partsindlæg. Det er der ingen grund til.

Spændende fotografisk analyse

Thygesens fotografiske analyse er bestemt spændende. Mary Moormans foto har altid været et af flere spændende, fotografiske vidnesbyrd fra mordpladsen. Hvis der har opereret en yderligere skytte på græshøjen foran Kennedy, ville der være en god mulighed for, at Moorman har skytten med på sit billede. Den vinkel spillede en stor rolle i den del af den kritiske efterforskning, der foregik i 80’erne op til 25-året i 1988.  Nogle mente sågar at kunne identificere “The Badge Man” som den egentlige skytte på fotoet. Den teori bruge bl.a. Oliver Stone i hans film “JFK”.

Når flere prompte har afvist Thygesens sensation, skyldes det at det er hele 25 år siden hendes foto blev diskuteret og analyseret. En forskningsenhed på ITEK fik en kopi af billedet og kørte det igennem en række tests. Deres konklusion var, at der med stor sandsynlighed stod en mand, præcis der hvor ”The Badge Man” påstås at stå, men at det var svært at konkludere med sikkerhed på grund af billedets kvalitet. Endvidere konkluderede enheden, at lysglimtet formentlig var lys, der skinnede igennem træerne. Læs meget mere om Moormans billede og “The Badge Man” her.

Thygesen siger imidlertid noget lidt andet ud fra Moormans foto. På et indslag på DR2 fortalte han, at Moormans foto i virkeligheden viser to skytter foran Kennedy. Ud fra en analyse af skyggerne på billedet konkluderede Thygesen, at der på billedet simpelthen står en højre- og en venstrehåndet skytte og skyder på Kennedy. Det er lidt uklart, om den højrehåndede skytte er “The Badge Man”. Men den venstrehåndede skytte er ifølge manden med skuddet på Z312.

3 konspirationer, 7 skytter og 12 skud på Dealey Plaza

Havde Thygesen blevet ved billedanalysen og lagt det frem som en mulig vending i sagen, som der kunne arbejdes videre med, havde det muligvis givet et spændende perspektiv for videre efterforskning.

I stedet vælger han og BT at proklamere: “Jeg har løst gåden om JFK-mordet“. Og på DR2 og i BT lancerer Thygesen derefter nogle påstande om mordet, som i hvert fald er opsigtsvækkende:

Thygesen formår her at kombinere mange års konspirationsteorier til én samlet teori. Og det er bestemt nyt, at der skulle have opereret 3 konspirationer, 7 skytter og 12 skud på én og samme tid på Dealey Plaza for 50 år siden.

Thygesen taler om “fakta, vi har vidst måtte eksistere” og om internettet hvor “der kan man se, hvad der egentlig er sket”. Her må vi stilfærdigt skyde ind, at det ville have været godt med noget research, der gik en lille smule dybere, og som var i stand til at stille blot et enkelt opklarende spørgsmål til en person, her frejdigt proklamerer “Jeg har løst gåden om JFK-mordet“.

Enhver der har læst Warren-rapporten og ikke mindst HSCA-rapporten vil med det samme vide, at vi med 3 konspirationer, 7 skytter og 12 skud på én og samme tid på Dealey Plaza har bevæget os et godt stykke ind i sølvpapirshattenes verden. Der er simpelthen ikke skyggen af bevis for, at det skulle hænge sådan sammen.

Blot et par pointer

Når man har skrevet bogen “Mordet på JFK” på 400 sider vil det mest oplagte være blot at henvise til den detaljerede gennemgang i den bog af de ballistiske, akustiske og retsmedicinske beviser i sagen. Bogen indeholder en diskussion af alle disse detaljer og forsøger at gengive de mange argumenter for og imod Lee Harvey Oswald som den enlige attentatmand. Bogen er ikke et partsindlæg. I stedet forsøger den at fortælle historien med udgangspunkt i det vi ved – og det der stadig er kontrovers omkring.

Med tiden er det dog blevet klart for mig, at gode og nogenlunde afbalancerede dokumenter ikke altid er tilstrækkeligt. Hvis man “tror” på en konspiration, er det netop i form af en næsten religiøs overbevisning, der kan vise sig meget stærk ved mødet med modsatrettede argumenter. Oliver Stones “JFK” spiller en stor rolle for mange i deres opfattelse af sagen. Ikke mindst fokuserer den på, hvem der kunne have et motiv til at slå Kennedy ihjel. Netop motivet synes at spille en afgørende rolle for mange ud fra en idé om, at hvis der har været en stor virkning, må der også være en stor årsag. Men et motiv gør ingen forbrydelse, og det er ofte vanskeligt at forbinde motivet med begivenhederne i Dallas.

I virkeligheden burde jeg undlade at kommentere alt for meget på Thygesens påstande. Lad mig derfor blot stilfærdigt fremhæve et par, enkle pointer:

 • Obduktionen viste et lille indgangssår i Kennedys baghovede og et stort udgangssår foran.
 • Zapruder-filmen viser, at Kennedy bevæger sig frem og nedad på de første frames, før han rives bagud og til venstre.
 • HSCA konkluderede ud fra alle tekniske og retsmedicinske undersøgelser, at de skud, der dræbte præsidenten, kom bagfra og oppe fra Skolebogslageret. Har der været yderligere skud, ramte de ikke. Hvis der har været 12 skud, hvoraf kun 2 ramte, hvor fløj de andre 10 forbiere så hen?
 • Den langt overvejende del af vidnerne på Dealey Plaza hørte enten 3 eller 4 skud. Se Warrenrapporten, side 65.
 • En overvældende majoritet af vidnerne på Dealey Plaza angav, at de hørte skud fra enten Skolebogslageret eller græshøjen. Kun 6% af vidnerne hørte skud fra to forskellige retninger. Se mere her.
 • Det er svært at finde vidner, der har set skytter flere steder på Skolebogslageret og på Dal-Tex bygningen.
 • Lige så vanskeligt er det at finde vidner, der har set hele to skytter på græshøjen.
 • Særlig HSCA arbejdede intenst med at etablere forbindelse mellem Oswald og Ruby til mafiaen og til elementer i efterretningsverdenen. Det lykkedes ikke.
 • Teorien om to Oswalds er en af flere triste episoder i sagen. Den førte i 1981 til, at Oswalds enke gravede hendes afdøde mands lig op – og måtte konstatere, at det var hendes mand der lå i graven. Se mere her. Thygesen hævder vist, at også denne undersøgelse var en del af det store cover-up.

Hurtig konklusion og anbefaling

Ser man på blot disse enkle kendsgerninger, går vi nok ikke for langt med en konstatering af, at der ikke er hårde, fysiske beviser for teorien om 3 konspirationer, 7 skytter og 12 skud på én og samme tid på Dealey Plaza. Det efterlader kun to mulige konklusioner:

 1. At den store konspiration har manipuleret med vidneforklaringerne, beviserne, obduktionen og Zapruder-filmen i et storstilet cover-up
  … eller
 2. At Thygesens spekulation ikke holder

Thygesen har muligvis bidraget med en original billedanalyse af Moormans foto. En analyse der kunne arbejdes videre med. Desværre skygger hans vilde spekulationer om 3 konspirationer, 7 skytter og 12 skud for det, der ellers kunne have været en spændende vinkel.

Jeg vil opfordre alle med interesse i sagen til at starte med at læse  Warren-rapporten og ikke mindst HSCA-rapporten. Der er også en række anbefalede links og materialer her. Læs derefter Vincent Bugliosis bog “Reclaiming History: The Assassination of President John F. Kennedy“ fra 2007. Den fylder ikke mindre end 1.612 bogsider og 958 A4-siders slutnoter og har mange af de seneste års udviklinger med.

Dan dig derefter din egen, velovervejede mening om mordet. Men kast dig ikke armene på den første, den bedste og mest vilde konspirationsteori.

Se også diskussion og kommentarer på Mordet på JFK’s Facebook side:

Comments
3 Responses to “Øjenlægen og BT – en kort kommentar om ‘nye’ beviser for konspiration i Dallas”
 1. Knud Jeppesen says:

  Fuldkommen enig. Læg mærke til at Thygesen ikke har Warrenrapporten med på sin litteraturliste….til gengæld en del konspirationsteoretiske værker som behandles helt ukritisk hvad der medfører en ren science fiction fremstilling af 22.november. Tak til gengæld for en god bog “Mordet på JFK” som helt anderledes leverer fakta og en spændende diskussion.

Trackbacks
Check out what others are saying...
 1. […] blevet sådan, at der både i USA og herhjemme er sket en udvikling i måden at betragte sagen. Herhjemme gik BT dog helt nye veje, da de med en dansk øjenlæge simpelthen hævdede at have løst …. Men som en dansk, legendarisk journalist fortalte mig, så er BT jo også avisen, der tidligere […]

 2. […] Men med den potentielle frigivelse af de sidste dokumenter er der en række områder, historikere kan håbe at kaste et nyt lys over. Vi skal ikke forvente, at der i de resterende dokumenter pludselig viser sig at være beviser for tre konspirationer på én og samme tid på Dealey Plaza, 7 skytter på Dealey Plaza og i alt 12 sku…. […]Leave A Comment

%d bloggers like this: