Mordet på JFK på vej i ny udgave

Mordet på JFK

Bogen “Mordet på JFK – 40 år efter” har i et stykke tid været udsolgt fra Det Schønbergske Forlag. Men hvis man gerne vil have endnu mere om “historien der ikke ville dø”, er der godt nyt.

Jeg har netop indgået en ny aftale med Det Schønbergske Forlag om en ny udgivelse af en bog, der skal være klar til 50-året for mordet i 2013. Det vil blive en bog, der er skarpere, mere præcis og som vil opdatere læseren med de sidste ti års udvikling i sagen.

I dette lille lukkede forum kan det godt ‘afsløres’, at “Mordet på JFK – 40 år efter” i 2003 blev til under et vist tidspres. Denne gang er der god tid til at få materialet skrevet igennem, så fremstillingen bliver endnu skarpere.

Vær med

Og når der er bedre tid, giver det også plads til, at mange af de gode pointer, spørgsmål og vinkler jeg i tidens løb har fået fra læsere og andre meget vidende folk på området kan tænkes ind i den nye bog.

Så send endelig forslag og kommentarer ind. Skriv kort og godt en kommentar her nederst på siden. Så samler vi det hele på dette sted undervejs.

Læs mere Mordet på JFK her. På forhånd mange tak. Jeg glæder mig meget til at gå i gang med arbejdet.

Med venlig hilsen,
Thomas Ladegaard

Mordet på JFK Skolebogslageret

Comments
33 Responses to “Mordet på JFK på vej i ny udgave”
 1. Mark Ulrik says:

  Held og lykke med projektet, Thomas. Er der tale om en helt ny bog eller ‘bare’ en nyredigeret og opdateret udgave af den første? Hvis der bliver brug for en krakilsk korrekturlæser, eller du bare har lyst til at høre en andens mening, så vil jeg da gerne give et pip med (efter fattig evne naturligvis).

 2. tlade says:

  Hej Mark.
  Perfekt at høre fra dig. Tusind tak. Der vil være tale om lidt en blanding. Bogen skal redigeres, skrives igennem, rettes til. Men jeg er også så ambitiøs med det, at jeg gerne vil tænke en række elementer forfra. F.eks. skal jeg være skarpere på HSCA + en masse andet.
  Det vil være en stor hjælp og ære, hvis du har lyst til at assistere undervejs. Det vil jeg sætte pris på. Der er jo heldigvis noget bedre tid denne gang.
  Send gerne en mail til thomas@ladegaard.as. Så kan vi tage den derfra.
  Tusind tak.
  Thomas

 3. Mark Ulrik says:

  Hej Thomas,
  Mange tak for de smigrende ord (er altså kun en glad amatør!). E-mail på vej…
  Vh, Mark

 4. Mark Ulrik says:

  Hmm… sendte e-mailen samme dag, men den nåede måske ikke frem(?)

 5. Hans Schjørmann says:

  Synes at Kennedy-mordet har: En mærkelig forudbestemthed

  Som om kendsgerningerne skal formes efter en endelig tese -og ikke omvendt

  Lad mig komme med nogle konkrete eksempler:

  Allerede på gerningsstedet -få minutter før gerningsøjeblikket- ser et vidne- Arnold Rowland- op ad Skolebogslageret. Han forklarer at han ser en bevæbnet mand, og en mand han betegner som: En ældre neger.
  Warren Kommisionen skærer dette udsagn igennem, således at det kun er den del der taler om den bevæbnede mand, der tages ad notam -medens den anden mand helt udelukkes fra den endelige rapport. Kommisionen begrunder denne gennemskæring med at Arnold Rowland har afgivet forkerte oplysninger om sine eksaminer mv.
  Og det gør da ganske rigtigt ham mindre troværdig. Men det er da ikke forståeligt at lægge sådant et snit igennem hans udsagn, således at noget er troværdigt -og andet ikke?!

  Det samme gør sig gældende med udsagnet fra en husholderske på det pensionat hvor Oswald boede. Hun forklarede at Oswald var kommet ind i huset, og kort efter havde forladt det igen. Dette udsagn blev taget ad notam.
  Men hun havde også forklaret at: En politibil var kørt op foran huset, og havde dyttet. Den del af udsagnet blev også sorteret fra med begrundelsen, at: Den eneste politibil i området på det tidspunkt, var Tippit`s.

  Og med hensyn til Tippitt nærmest det modsatte: Et utroværdigt vidne bliver taget bogstaveligt, fordi hendes udsagn passer med den forudfattede løsning. Vidnet Helen Markham afgiver et udsagn fyldt med selvmodsigelser. Et medlem af Warrenkommisionen forklarer dette forhold med:

  Kommisionen tror på Helen Markham, og jeg er medlem af kommisionen

  Denne tro medførte også kassation af flere øjenvidneudsagn fra gerningsstedet.

  Selve drabet på Tippit rejser også mange spørgsmål, f.ex. hvad han overhovedet foretog sig i et yderkvarter langt fra Dealy Plaza, i minutterne efter skuddene mod præsidenten. I dette mysterium indgår en angiveligt manipuleret radiolog(Bemærk paralellen til Palmemordet)!

  Selve forklaringen om at Tippit skulle have standset Oswald, eller hvem det nu var, grundet at han passede på signalementet, kan afvises let. Det udsendte signalement er så intetsigende at Dallas-politiet skulle anholde i tusindvis, hvis det overhovedet gav mening at anholde på det grundlag.

  Men alligevel. Dette signalement er jo rygraden i flere officielle forklaringer. Der er derfor mening i at følge det tilbage til kilden:

  Signalementet fødes 15 minutter efter skuddene på Dealy Plaza. Da sender en inspektør ved Dallas Politiet, J. Herbert Sawyer, det ud i radioen. Han henviser til et forhåndenværende vidne
  Ikke påfaldende i sig selv, men særdeles påfaldende når vi ser på hvad der mangler: Et vidne der kan afgive et sådant signalement må nødvendigvis også kunne sige hvor han/hun har set den signaliserede. Og det er jo en meget væsentlig oplysning, for det sted befinder gerningsmanden sig måske endnu, og det er vel også det sted hvor sporene er varmest.

  Overfor Warren Kommisionen forklarer Sawyer at vidnet havde lokaliseret skytten til sjette sal i det sydøstlige hjørne af skolebogslageret. Har denne Sawyer udvist grov tjenesteforsømmelse, ved ikke at udsende denne oplysning med det samme?!

  Fakta er at: Efter meddelelsen går der en lille halv time, før politiet er fremme ved det “officielle gerningssted”

 6. Mark Ulrik says:

  Hans:

  Du havde muligvis (sådan lyder det i hvert fald) foretrukket, at et vidne som Rowland var blevet vurderet efter alt-eller-intet-princippet, men det er vist normal efterforskningspraksis at foretage afvejninger af, om de enkelte påstande er væsentlige, passer ind i sammenhængen, kan underbygges/verificeres, har ændret sig med tiden, etc. Selv det mest troværdige vidne kan huske detaljer forkert, og også mindre troværdige vidner kan undertiden bidrage med noget værdifuldt.

  Man må rimeligvis tillægge Rowlands tidligste udsagn en vis vægt, men den ældre neger er en senere tilføjelse, som savner underbyggelse fra anden side. Kombineret med påstandens potentielle betydning fik dette FBI til at undersøge Rowland forholdsvis grundigt, og de fandt altså frem til, at han på andre områder (fx om egne uddannelsesoplysninger) udtalte sig imod bedre vidende. Hustruen indrømmede da også overfor WC, at hendes mand havde hang til at overdrive. Alt dette er omhyggeligt forklaret i WR, så du har ikke ret i, at ukorrekte eksaminsoplysninger var WCs eneste begrundelse for at se bort fra beskrivelserne af den ældre neger.

  Der er tilsvarende problemer med Earlene Roberts’ dyttende politibil: en senere tilføjelse, ingen underbyggelse & ensom ældre dame med tilbøjelighed til at opdigte ting. Læs Myers og Bugliosi. Derimod er der ingen fornuftig grund til at tvivle på, at Oswald var hjemme at vende. Jeg må desværre korrigere dig igen: WC antydede ikke, at politibilen kunne være Tippits. Intet tyder på, at hans patruljevogn var i nærheden af pensionatet (selvom man kunne få et andet indtryk ved at se Oliver Stones film). Nedenfor et link til en vel-researchet artikel om Tippits bevægelser den pågældende dag.

  http://mcadams.posc.mu.edu/car10.htm

  Du betegner nyligt afdøde Norman Redlich som et medlem af WC, men strengt taget var han medlem (omend højtstående) af kommissionens stab. Det kan godt være, at den noget forfjamskede fru Markham ikke var noget ønskevidne, men selv om vi ser bort fra hendes vidneudsagn, ændrer det ikke på, at der er stærke beviser for, at det var Oswald, der skød Tippit.

  Jeg kan ikke se noget specielt mystisk ved, at ikke alle patruljevogne blev kaldt til Dealy Plaza efter attentatet, og hvad mener du egentlig med “angiveligt manipuleret” radiolog?

  Formentlig fik Sawyer signalementet fra Howard Brennan. Hvad får dig til at tro, at han ikke indrapporterede det, så hurtigt han kunne? Jeg er heller ikke klar over, hvad du mener med, at det skulle have taget politiet en lille halv time at nå frem til det “officielle gerningssted” (skolebogslageret antager jeg). Har det noget at gøre med, hvor lang tid det tog at forsegle bygningen og organisere en eftersøgning? Jeg er bange for, at jeg ikke forstår, hvad det har at gøre med, hvor lang tid Sawyer var om at indrapportere signalementet af skytten fra femte (ikke sjette) sal.

  Vh, Mark

 7. tlade says:

  Tak for fremragende kommentarer her. Glæder mig til at dykke mere ned i dem. Indtil da er her et spørgsmål:

  Jeg kan se, at den nye tv-serie om Kennedy får dansk premiere i Canal 9 i aften. Den virker anstrengt. Men den får mig til at tænke på noget, der altid har plaget mig: Alle synes at gå ud fra, at JFK og muligvis også RFK havde en affære med Marilyn Monroe.

  Findes der bare ét eneste bevis for det? Hersh’ “The Dark Side of Camelot” bragte også historien, men måtte trække i land, da det viste sig at være baseret på en række breve, der var falsknerier.

  Er der nogen, der kan bidrage med mere præcise oplysninger?

 8. Mark Ulrik says:

  TEST – troede at jeg postede et link forleden…

 9. Mark Ulrik says:

  OK. Min test-post gik fint igennem, men 117 forskellige måder at skrive links på fungerer altså ikke. Lidt af en kedelig begrænsning. Så må evt. interesserede selv google sig frem til Mel Aytons artikel, The “Assassination” of Marilyn Monroe.

 10. Hans Schjørmann says:

  Hej Mark!

  Mange tak for dine kommentarer til min do. Der er dog ting jeg ikke kan følge. Især det du skriver om de “overhuggede” vidneudsagn:

  Hvad vi ser i dit indlæg -og andre steder i dette sagskompleks- er at vidners generelle troværdighed drages i tvivl. Og at dette fører til at deres udsagn hugges over i 2 dele, hvoraf det ene bliver afvist og det andet taget til følge.

  Og det er meget løse kriterier der sætter skillelinien forn denne opdeling: Nogen steder henvises der til “….hvad der vides i forvejen….” eller “….hvad der bekræftes af andet materiale i sagen…” Men så har vi jo at gøre med en ekstremt tendentiøs vurdering af materialet. Såvidt jeg kan se: Manipuleret bevismateriale. Vidneudsagnet må ikke få lov at stå for egen kraft. Skal derimod skæres til en brik i et puslespil. Du taler om at: “…huske detaljer forkert” men her er der jo langtfra tale om detaljer. Der er tale om selve udsagnets substans.

  Dertil må lægges de vidneudsagn der kasseres i deres helhed -uden nærmere begrundelse:

  Tæt på Rowland stod der en Mrs. Walther. Få minutter før kortegen passerer, observerer hun en mand på det senere “Officielle gerningssted” der peger ud ad vinduet med en riffel. Altså et udsagn der burde være en hovedakse i efterforskningen -men hvad sker. Det glider på plads i de 26 bind bilag -men kommer ikke længere- er ikke så meget som tilbagevist. Det har vel at gøre med at hun observered en anden mand, ved siden af manden med riflen -så passer udsagnet ikke længere ind i puslespillet. Mht. drabet på Tippit er der jo et mylder af sådanne kasserede udsagn, hvortil der vel må lægges udsagn som potentielle vidner skræmmes til at holde for sig selv. Og så ser vi jo også et overhugget udsagn i tilfældet Markham.

  Og om hvad jeg mener med: “Den angiveligt manipulerede radiolog”:

  Henviser til radiologgens gengivelse i WR-Exhibit, som er taget under behandling af Mark Lane. Og her er der jo en tydelig paralel til Palme-mordet. Her viste den endelige radiolog at den første betjent på gerningsstedet, skulle have opholdt sig der adskillige minutter før han foretog sig noget. Det har den pågældende betjent jo tilbagevist ved enhver lejlighed.

  Og med hensyn til det udsendte signalement:

  Min pointe er ikke så meget selve signalementet, men selve det at en politiofficer -stående på Dealy Plaza- modtager en henvendelse fra et vidne, der opgiver at have set gerningsmanden på gerningsstedet i gerningsøjeblikket. Politiet kunne jo have været fremme på dette gerningssted i løbet af sekunder. Og det har jo været vigtigt da det jo er dér der er mulighed for at finde gerningsmanden, eller -i det mindste- sporene er mest friske. Istedet spreder han et intetsigende signalement ud over Dallas-området.

  Lad mig lige runde af med at komme en indvending i forkøbet:
  Dette med at finde gerningsmanden på gerningsstedet, det er jo en -almindeligvis- en rent teoretisk mulighed.
  Jovist, men dette er jo ikke en almindelig forbrydelse. Drab på en politisk leder vil, næsten, altid være ideologisk motiveret. Som vi ser i det aktuelle eksempel, Anders Breitvig, er der en reél mulighed for at gerningsmanden vil forblive på gerningsstedet. Fordi det er vigtigt for ham at redegøre for sine motiver!

 11. Henrik Hansen says:

  Jeg glæder mig til at bogen er færdig, har læst den “første” indtil flere gange og har altid været dybt fascineret af netop Kennedy mordet. Jeg ved det utopi, men jeg håber at åbningen af arkiverne i dag, medføre en opklaring af attentatet.

 12. Claus says:

  Hej Thomas.

  Først vil jeg sige at jeg efter noget besvær med at først at købe din bog (klart når den er udsolgt) fik lånt den. Jeg tilhører den gruppe af folk, der ikke mener at Oswald gjorde det selv, men at han har en rolle i et komplot. Hvem der står bag, er jeg dog ikke afklaret på, men jeg har en teori om det.

  Men tilbage til det som det handler om, jeg fik endelig lånt din bog på biblioteket, og jeg må sige at det er fremragende læsning. Jeg ser meget frem til når den nye bog kommer og vil helt sikkert købe den.

 13. henrik hansen says:

  Hej Thomas

  Hvor forventes det at bogen udkommer?

 14. tlade says:

  Hej Henrik.
  Det vides ikke præcist endnu. Men mon ikke det bliver i efteråret 2013. Er i fuld gang med at skrive netop nu.
  Glæder mig til at vise det endelige resultat.
  Thommas

 15. henrik hansen says:

  Lyder godt Thomas, glæder mig rigtig meget.

  Er spændt på hvilke nye teorier du kommer op med samt om andre bliver lukket definitivt..

  God skrivelyst og ikke mindst sommer.

  Venligst

  Henrik

 16. Henrik Hansen says:

  Godt nytår Thomas

  Håber skriveriet skrider planmæssigt frem og alt flasker sig til en efterårsudgivelse, eller endnu bedre før.

  Jeg glæder mig rigtig meget til at læse den nye udgave, med opdateret info inden for de sidste 10 år. Ja der dukker hele tiden nye vinkler og ikke mindst teorier op. Er spændt på hvad du har med og om der er noget der er gået min næsen forbi.

  Håber hjemmesiden bliver opdateret 🙂

  Venligst

  Henrik

 17. Frank says:

  Kennedy mordet er utroligt fascinerende at beskæftige sig med, da det for det første er den sidste præsident i USA der er blevet snigmyrdet, men også fordi der er flere indgange til hvem der gjorde det eller med rettere hvem gav ordren? Der hersker vel ikke så meget tvivl om, at der måtte have været tale om flere skytter idet man umiddelbart efter mordet bekræfter at Kennedy døde af et skud i hovedet med indgang forrest. Det afliver klart Warren kommissionens konklusion at der kun var en skytte Lee Harvey oswald.

  Efter at have gennemset adskillige dokumentarfilm, nye vidneforklaringer mv. Må det stå klart at der var tale om en sammensværgelse mellem CIA og mafiaen. Disse to fragmentationer fik mest ud af at fjerne præsidenten. Ved at fjerne præsidenten fjernede man jo også Robert Kennedy som på daværende tidspunkt var justitsminister og var igang med et korstog mod organiseret kriminalitet, herunder mafiaen.

  Mon vi nogensinde får svar herpå? På de båndoptagelser som jacqueline Kennedy indspillede 4 mdr efter mordet og bad om at få lagt i bankboks i 40 år, retter hun et skarpt angreb mod LBJ, også han havde en del ud af at få præsidenten fjernet. Skal man tro flere vidneudsagn om dette vil jeg tro han har vidst hvad der skulle ske, men sammentykkede fordi dette gav ham præsidentposten samt kunne han ikke længere retsforfølges i den retssag der var igangværende og som kunne koste ham hans politiske ære, vel nærmest give ham fængselsstraf.

  Jeg tror man skal lede i svaret udfra hvem der fik mest ud af at fjerne Kennedy, men uanset hvad skød og dræbte man The Dream, Kennedy var ikke skoleren men politisk ville han folket og kun folket, rigdom havde de allerede!

 18. Henrik Freitag says:

  Hej Thomas. Spændende hjemmeside. Jeg synes dog der mangler noget væsentligt materiale i forhold til belysningen af kennedy – mordet. Dan Eden har skrevet en artikel som han kalder ” LBJ killed JFK ” . Her kommer Dan Eden ind på LBJs tætte forbindelser til Texas oliemillionære som H.L.Hunt og Clint muchinson ( Kennedy var farlig, idet han ville beskatte olieindtægterne langt mere ), LbJs tætte forbindelser til Malcolm Wallace ( dømt for 6 mord !! ), LbJs elskerinde Madelaine Brown (som LBJ fik en søn med, udenfor ægteskab ) kommer med stærke vidneudsagn, LBJs forbindelse til Texasadvokat Edward
  Clark, som anses for en af hovedarkitekterne bag Kennedy – mordet, Fingeraftryk fra Malcom Wallace, fundet på 6 sal i bogdepotet og meget mere. Thomas, Du skriver meget pænt om LBJ på din hjemmeside, og han var da også en uhyre effektiv, hårdtarbejdende og dygtig senator. Som præsident fik han også gennemført meget….Men LbJ havde mildest talt også en mørk side, hvor han for enhver pris ville vinde. Igennem hele hans politiske karriere var han dybt involveret i kriminelle aktiviteter. Dan Eden samler på fantastisk vis brikkerne sammen i sin artikel. Det er vigtigt for den kommende bogs troværdighed at du har LBJ – vinklen med i din bog, Mvh Henrik Freitag

 19. tlade says:

  Kære alle.

  Tak for gode kommentarer. Jeg vil løbende forsøge at vende tilbage med kommentarer og opdateringer.

  Bogen er ved at blive redigeret igennem nu her med nye billeder, tegninger og en masse nyt indhold. Den kommer formentlig på gaden omkring 1. oktober 2013.

  Også tak til Henrik og Frank for kommentarer her i januar. I kan læse mere om Madeleine Brown på http://dperry1943.com/browns.html

  Og se også denne artikel om den ganske rigtigt komplicerede Johnson http://mcadams.posc.mu.edu/holland_atlantic.htm

  De bedste hilsener,
  Thomas Ladegaard

 20. Peter says:

  Hej Thomas,

  Det kunne være interessant at høre dig, Thomas, om du mener at der i de sidste 10 år (eller i det hele taget) er dukket faktiske beviser op på en konspiration?
  Jeg synes din bog efterlod det indtryk, at du mener der var en konspiration – men findes der beviser for en sådan?

  Glæder mig til at læse dit svar 🙂

  mvh Peter

 21. Troels Nielsen says:

  Der var mange vidner der fortalte, at de hørte to skud affyret kort efter hinanden. Bang……………Bang..Bang. Lydoptagelserne af mordet bekræfter dette. Der var ikke tid til at genlade et våben for en enkel attentatmand.

 22. Mogens Søegaard says:

  En hel anden ting – efter så mange år, med så mange ubesvarede spørgsmål, en så stor og indviklet konspirationsteori – så er det på tide at vi får sandheden at vide.

  Problemet er nok bare – at selvom vi blev præsenteret for sandhenden, ville vi i denne sag ikke tro på det alligevel – sagen har simpelthen vokset sig alt for stor og er blevet uhyggelig kompliceret!

 23. Jan Erik Hedberg says:

  Ser frem til en “ny” bog – men har du fået nye beviser for noget som helst?
  Jeg mener, nu, når hele sagen er skrinlagt yderligere en menneskealder ud i fremtiden…
  Venlig hilsen
  Jan Erik

 24. comulgante says:

  Hola para quienes no pueden mirar el juego completo en su pantalla demuestren apretando F11 en algunos teclados sino en otros apretar
  la tecla fn más 11…Suerte!!!

 25. You want the court to presume the violent parent should not have any complaints
  pending against his license with the tristar legal state regulatory board.
  For example, a conviction for felony cyber-stalking would carry a lesser penalty or be acquitted of any charges.
  It should be noted: children exhibiting these types of criminal
  offenses are present in society but this particular one is seriously the worst.

 26. youtu.be says:

  This paragraph will help the internet viewers for creating new web site or even a weblog from start to end.

 27. Actually no matter if someone doesn’t be aware of then its up to
  other viewers that they will assist, so here it occurs.

  My web blog low carb diet how many can i have a day

 28. Hi there, just became aware of your blog through
  Google, and found that it’s really informative. I am gonna watch out for
  brussels. I’ll be grateful if you continue this in future.
  Many people will be benefited from your writing.
  Cheers!

 29. Their love of learning, the joy of spending time with friends, and also
  the advantages on this intellectual environment are excellent motivators.

  A natural a reaction to serious events, or numerous events that need your attention simultaneously, is always to
  sometimes become numb or distracted. Inclusive education includes the teachers and parents
  as well.

 30. Dominique says:

  But Vick broke his fibula one day after Madden was released and missed the majority
  of a terrible 5-11 season. Owens signed a contract extension to remain with the Eagles the following
  season, but his attitude would once again create more controversy.
  The label doesn’t matter so much as making sure you’re putting positive vibes out into the world.

 31. twitter.com says:

  Therefore, a lot of are created obtainable around the world.
  If you follow them, they can make a huge difference in your weight, how you look in your clothes and how you feel
  about yourself. As I’ve said before, REAL metabolic typing includes not only your metabolic dominance, but also your endocrine type.

 32. Jacquelyn says:

  Every weekend i used to visit this site, as i want enjoyment,
  for the reason that this this web page conations genuinely good funny stuff too.

 33. What’s up all, here eery person is sharing these experience, thus it’s pleasant to read this weblog, and I used
  to vixit this web sijte daily.

  Here is myy site: wizard101 codes 2014 (http://Www.Facebook.com)

Leave A Comment

%d bloggers like this: