Kapitel i den nye antologi om dansk håndbold: “Dansk Håndbold – bredde, elite og kommercialiseringens konsekvenser”

Ny antologi om dansk håndbold er på gaden. Bogen “Dansk Håndbold – bredde, elite og kommercialiseringens konsekvenser” fanger dansk håndbold på et spændende tidspunkt og i rivende udvikling. Senioranalytiker Rasmus K. Storm fra Idrættens Analyseinstitut har redigeret bogen, og jeg bidrager med kapitlet “Fangernes dilemma i dansk håndbold”. Det kan du læse mere om her.

Fangernes dilemma i dansk håndbold

Spørgsmålet om produktudvikling og ikke mindst tilpasning til nye omverdensbetingelser er også et centralt tema i antologiens næste bidrag skrevet af Thomas Ladegaard. Han peger nemlig på, at dansk håndbold er havnet i et ’fangernes dilemma’, hvor succesen på flere områder går hånd i hånd med en udvikling, der er ved at bevæge håndbolden i en uhensigtsmæssig retning. Selvom succeserne ganske vist er store viser en række signallamper allerede nu, at den måde hvorpå udvikling sker, medfører nogle utilsigtede sideeffekter.

Ladegaard når frem til denne diagnostik med udgangspunkt i spilteorien. Kort fortalt er spilteori et opgør med mainstream økonomisk teori, herunder den såkaldte nytteteori, hvori det antages at forfølgelse af egeninteressen er bedst for helheden, dvs. for samfundet. Oversat til håndboldverdenen betyder dette, at når klubberne forfølger deres egne snævre interesser er resultatet til håndboldens bedste, da det skaber den højeste grad af konkurrence til glæde for fans, tilskuere og tv-seere.

Imidlertid synes udviklingen klart at vise, at klubberne i egennytteorienterede stræben efter sportslige resultater har skabt nogle problemstillinger som kun kan løses gennem en større grad af samarbejde sådan som spilteorien foreskriver. Som Ladegaard viser, er pointen, at individuel målforfølgelse ikke nødvendigvis er til det gode. Eksempelvis er kompetitiv balance vigtig for tilskuer og fan-interessen, og dermed de kommercielle aspekter i sportens verden, men via Viborg, Kolding, Slagelse og GOGs på det nærmeste monopolisering af finaledeltagelsen (med undtagelser, naturligvis) er spændingen gået fløjten. Udviklingen er skabt derved, at de bedste klubber som følge af deres succes fastholdes i en sportsøkonomisk god cirkel, hvor de øvrige klubber kun sjældent kommer til fadet. Klubbernes ønsker om at ligge i top er bestemt forklarlig isoleret set, men på den anden side medvirker polariseringen til at fjerne selve det kommercielle grundlag: spænding om udfaldet af kampene.

Derfor må klubberne, ifølge Ladegaard, arbejde bedre sammen. Ikke bare for at gøre forskellen mellem klubberne mindre, men også for at mindske tendensen til, at klubberne i deres individuelle higen efter sportslig succes køber ind af udenlandske spillere i et omfang, der fuldstændigt sætter de danske spillere på bænken og forstærker landsholdets aktuelle deroute. Klubberne synes, ifølge Ladegaard, at have glemt, at det var 1990’ernes store danske personligheder, der skabte den gunstige udvikling som er fulgt næsten udbrudt siden da. Uden den nødvendige spilletid til de danske talenter vil der gå længe før vi igen ser danske personligheder slå igennem og bane vejen for nye sportslige triumfer.

Ny bog om dansk håndbold

Bestil bogen fra forlaget. Rasmus K. Storm (red) Dansk Håndbold – bredde, elite og kommercialiseringens konsekvenser, 312 sider, Forlaget Bavnebanke, 2008.

Comments
2 Responses to “Kapitel i den nye antologi om dansk håndbold: “Dansk Håndbold – bredde, elite og kommercialiseringens konsekvenser””
Trackbacks
Check out what others are saying...
  1. […] nye antologi “Dansk Håndbold – bredde, elite og kommercialiseringens konsekvenser” er blevet meget aktuel under denne måneds […]

  2. […] er AG København er en udmærket illustration af det “Fangernes dilemma”, jeg i sin tid beskrev i bogen SHARETHIS.addEntry({ title: "Økonomisk doping – kommentar til satsningen AG København", […]Leave A Comment

%d bloggers like this: