Kære Jens Okking

Hjertelig tillykke med det flotte landsmøde i Junibevægelsen, og med dit valg som kandidat til det kommende parlamentsvalg.

Og hjertelig velkommen i en broget flok af dannemænds forsvarere; Jens Peter Bonde og Kim Behnke, Søren og Ole Krarup, Arne Würgler og Ole Adolf Donner, Pia Kjærsgaard og Drude Dahlerup. Stolte danskere, der med Dannebrog i hånd iler til forsvar for danernes grænse, når vor nationale egenart og selvbestemmelse trues udefra.

Nu har Junibevægelsen jo tilføjet “Mod Unionen” til sit navn, hvis nogen da skulle være i tvivl om jeres modstand mod det europæiske fællesskab. Men jeg vil gerne benytte denne festlige lejlighed til at spørge, hvad du som kandidat for Junibevægelsen egentlig går ind for, og ikke blot hvad du er imod.

Hvordan vurderer du den europæiske virkelighed her ved kanten til et nyt årtusinde? Hvilke udfordringer mener du, at vi står overfor i Europa, og hvordan kan vi som danskere og europæere bidrage positivt til at skabe fred og velstand i vor del af verden?

Jeg er naturligvis helt på det rene med, at du ikke mener den europæiske union er svaret på Europas udfordringer, men da du er et usædvanligt skabende og kreativt menneske går jeg samtidig heller ikke ud fra, at du stiller dig tilfreds med denne negative definition. Jeg går ikke ud fra, at du stiller dig tilfreds med blot at notere dig, hvad vi ikke skal gøre, og hvad vi ikke kan lide her i Danmark.

Så hvad er din vision for fremtidens Europa? Hvordan skal Europa udvikle sig i det kommende århundrede, og hvad kan vi som danskere og europæere gøre for at hjælpe de central- og østeuropæiske folk med den omfattende genopbygning af deres lande?

Og hvis ikke et bindende europæisk samarbejde skal danne rammen for løsningen af fremtidens udfordringer hvad skal så?

På forhånd mange tak.

Leave A Comment

%d bloggers like this: