Venstres liberale ophørsudslag

I Danmark har vi et parti, der har fejret store succeser – i hvert fald hos vælgerne! Det drejer sig naturligvis om det parti, der siden 1964 har kaldt sig “Venstre, Danmarks liberale parti”.
Det navn må man naturligvis gå ud fra skal tages for pålydende. Vi har altså at gøre med et parti, hvis grundlæggende værdigrundlag er liberalisme i både økonomisk og politisk forstand. Men noget kunne tyde på, at det ledende princip bag partiet her i 90’erne er blevet antallet af stemmer. Hermed er partiets liberale idégrundlag i den grad røget ud med Gallup-badevandet, at det ville være mere korrekt og mindre i strid med markedsføringsloven at foretage en ændring af partiets navn.
Men hvad ligger der egentlig i navnet “liberal” og “liberalisme”? Det er naturligvis et meget omfattende spørgsmål, der kan og er blevet diskuteret indgående. Først og fremmest må liberalismen dog betegnes som en frigørende kraft. Begrebet “frihed” står i centrum, eller som det hedder hos liberalismens engelske fader John Locke (1632-1704); “life, liberty and estate”.
Vi er alle født lige som individer med ukrænkelige rettigheder. Lighed for loven er følgelig et helt afgørende princip for en liberal. Liberalismens frigørende karakter bestÃ¥r derefter i at sørge for, at de umistelige rettigheder ikke krænkes. Begrebet “frihed” skal i en liberal forstand derfor primært forstÃ¥s som fraværet af statslig tvang. De liberale rettigheder kan følgelig ses som negative rettigheder – i modsætning til positive rettigheder, sÃ¥som retten til arbejde etc.
På denne liberale baggrund er det mildest talt forbløffende at observere, hvordan “Danmarks liberale parti” så forvalter den liberale arv tilbage fra John Locke. Lad os tage et par eksempler:
I den fortsat verserende Nørrebro-sag har Venstre konsekvent afvist, at det skulle være nødvendigt med endnu en undersøgelse. Og det endskønt vi vist nok kan konkludere, at der er rejst berettiget tvivl om, hvorvidt statsmagten har handlet korrekt. Uagtet omstændighederne omkring den skæbnesvangre 18. maj, så må det være statsmagten og ikke borgerne, der ligger inde med bevisbyrden. Det må simpelthen være et liberalt partis fornemste opgave at beskytte borgerne mod staten. Ikke omvendt.
I narkopolitikken står Venstre konsekvent på en hård kurs, og afviser eksempelvis en frigivelse af hashen. Men i overensstemmelse med det Habeas Corpus princip (retten til sin egen krop), der er grundtanken i enhver liberal tanke, må det enkelte individ naturligvis behandle sin egen krop, som man lyster. Hvis man derfor ønsker at fylde sin krop med heroin, nikotin eller alkohol kan det umuligt være statens opgave at hindre dette. Men det enkelte individs krop, er nu åbenbart hos Venstre blevet til et statsanliggende.
Og hvor er Venstre henne, når en muslimsk mand bortvises fra en skole i Kolding, fordi han praktiserer sin tro i overensstemmelse med hans religions forskrifter? Hvor er Venstres voldsomme protester? Venstre glemmer simpelthen at tolerancen for næsten er selve drivkraften i det liberale projekt, og at det var liberalismens stamfader John Locke, der skrev “A letter concerning toleration” om religiøs tolerance. Har Venstre da glemt, at tolerancen er selve betingelsen for at de umistelige rettigheder kan respekteres?
De nævnte eksempler burde være områder, hvor Venstre virkelig hejste det liberale flag, og tog sig selv og sit navn alvorligt. Men Venstre glimrer ved sit fravær. I stedet stemmer næsten hele folketingsgruppen for en særlov om Tvind-skolerne, der i den grad krænker princippet om lighed for loven.
Hele den liberale tanke om frihed er ikke blot en frase om økonomisk frihed og fravær af statslig indblanding indenfor en given sektor. Liberalisme er og bliver langt mere end en udbuds- og efterspørgselskurve.
De liberale grundprincipper bliver hos “Danmarks liberale parti” i den grad udvandet, så der tilbage blot står et realpolitisk forsvar for det frie marked og et status quo, der ikke har meget at gøre med den frigørende liberale tanke. Enten er betegnelsen “Danmarks liberale parti” slet og ret falsk varebetegnelse, eller også må partiet vælge at tage den liberale tanke alvorligt. Naturligvis skal der “sælges nogle billetter”, men Venstre behøver nu ikke ved samme lejlighed at holde det totale liberale ophørsudsalg.

Leave A Comment

%d bloggers like this: